Sekretarya

 • Arş. Gör. Esma YILDIZ
 • Arş. Gör. Fatma İNCEMAN KARA
 • Arş. Gör. Gamze ERDEM
 • Arş. Gör. Kayhan İNAN
 • Arş. Gör. Miyase TUTAR
 • Arş. Gör. Nida EMÜL
 • Arş. Gör. Önder ERYILMAZ
 • Arş. Gör. Sare TERZİ İLHAN
 • Arş. Gör. Songül PEKTAŞ
 • Arş. Gör. Tuğçe MAYAN
 • Arş. Gör. Turgay CINGIRDAKLI