Sekretarya

  • Arş. Gör. Esma YILDIZ
  • Arş. Gör. Fatma İNCEMAN KARA
  • Arş. Gör. Gamze ERDEM
  • Arş. Gör. Kayhan BOZGÜN
  • Arş. Gör. Miyase TUTAR
  • Arş. Gör. Nida EMÜL
  • Arş. Gör. Önder ERYILMAZ
  • Arş. Gör. Sare TERZİ İLHAN
  • Arş. Gör. Tuğçe MAYAN
  • Arş. Gör. Turgay CINGIRDAKLI