Onur Kurulu

  • Dr. Osman VAROL                                   Amasya Valisi
  • Prof. Dr. Metin ORBAY                            Amasya Üniversitesi Rektörü
  • Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK             Gümüşhane Üniversitesi Rektörü
  • Prof. Dr. İsmail  KOCAYUSUFOĞLU      Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü
  • Prof. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ                Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı
  • Prof. Dr. Mustafa KANDEMİR                Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı