Katılım Koşulları

  • Kongreye yazar en çok iki (2) bildiri ile katılabilir. 2 bildiri ile kongreye katılacakların sadece bir katılım ücreti ödemesi yeterlidir.2. bildiri için ayrıca ücret talep edilmemektedir. 
  • Araştırmacılar diğer araştırmacılarla yürüttüğü çalışmalarda ortak yazar olabilir.
  • Katılımcılar ulaşım ve konaklama planlamalarını kendileri organize edeceklerdir. Kongre web sayfasında ulaşım ve konaklama kapsamında verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olarak sunulmuştur. 
  • "KATILIM BELGESİ" kongreye kayıt ücreti ödeyen araştırmacılara bildirilerinin sunulması koşuluyla düzenlenecektir. 
  • "KATILIM BELGESİ" kongreye katılım ücreti ödenmiş olsa dahi bildirilerinin sunulmaması durumunda kesinlikle düzenlenemeyecektir. 
  • Ortak bildiri hazırlayan araştırmacılardan kongreye bizzat katılacaklarsa katılım ücreti yatırmaları gerekmektedir. Ancak sunum yapacak katılımcının dışında diğer yazarların katılım belgesi istememeleri ve kongre hizmetlerinden (kongre çantası, öğle ve gala yemekleri, yaka kartı) yararlanmak istememeleri halinde kongreye dinleyici olarak herhangi bir ücret ödemeden dinleyici olarak katılım sağlayabilirler.  
  • Kongremize sunulmak üzere  gönderilen bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilecektir.
  • Bildirilerin kabul edilmesi ile birlikte yazarlara kabul belgesi kişisel mail adreslerine gönderilecektir.