Katılım Koşulları

  • Kongreye yazar en fazla 2 bildiri (sözlü veya poster) ile katılabilir. 2 bildiri için sadece bir katılım ücreti ödemesi yeterlidir. Ancak araştırmacılar diğer araştırmacılarla yürüttüğü ortak çalışmalarda yazar olabilir.
  • Katılımcılar ulaşım ve konaklama planlamalarını kendileri organize edeceklerdir.
  • Kongre sürecinde sadece sunulan bildiriler için kayıt yapan katılımcı(lar)a "KATILIM BELGESİ" düzenlenecektir. Ortak bildiri ile kongreye bizzat katılacak olan araştırmacılar ücret yatırarak kayıt olması gereklidir. Sunum yapacak katılımcının dışında diğer yazarların kongreye katılmaması durumunda kayıt ücreti yatırmasına gerek yoktur. 
  • Kongremize sunulmak üzere  gönderilen bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilecektir.
  • Kabul edilen bildiriler, web sayfasında ve kongre programı ilan edilmeden önce yazarlara e-posta yoluyla bildirilecektir.