ILTER 2018

Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER) Kongremizin ilki 6-7-8 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Kongremizde 6 farklı ülkeden 9 katılımcının ve ülkemizde farklı üniversite ve kurumlarda çalışan araştırmacıların sunduğu 337 sözlü ve 8 poster sunum bildiri sunumu gerçekleşmiştir. 

Kongremizin özet bildirileri için tıklayınız.

Kongremizin tam metin bildiri kitabı için tıklayınız.