Orff ve Kodaly Yaklaşımı Merkezli Müzik Dans ve Oyun Atölyesi

          

 

                  Gm                    

                               Öğrt. Gör. Gamze ÇALIK ÇETİN

                                Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Eğitimin hedef kitlesini okul öncesi, ilkokul sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmenleri oluşturmaktadır. Atölyeye katılım ücretsiz olup 30 kişilik  kontenjan ile sınırlıdır. Başvuru için tıklayınız.