Poster Bildiri Sunum

  1. Kongreye poster bildiri ile katılacak olan araştırmacılar kayıt ve bildiri gönderme alanından kayıt olarak bildiri özetlerini göndermeleri gerekmektedir. 
  2. Poster bildiri özetleri bildiri özet şablonuna uygun olarak hazırlanarak sisteme yüklenmelidir. Poster bildiri sunmak istediğine dair talebini sistem üzerinden belirtmelidir. 
  3. Posterin asılacağı alan 70 x 90 boyutlarında olduğundan bu ölçülere uygun olacak biçimde hazırlanması gerekmektedir.
  4. Sunum sonrasında posterler, poster sahipleri tarafından kaldırılarak teslim alınacaktır.