Özet ve Tam Metin Yazım Kuralları

 • Kongrede sunumlar Türkçe veya İngilizce yapılabilir.  
 • Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak aynı word dosyası içinde olmalıdır.
 • Sözlü bildiri sunum süreleri 15 dakika ile sınırlıdır. 
 • Özet ve tam metin bildiriler aşağıda verilen ÖZET ve TAM METİN ŞABLON indirilerek üzerinde çalışılarak gönderilebilir. 
 •  
 • Özet ve Tam metin 
 • Tüm çalışma word (.doc) dokümanı olmaldır. 
 • Türkçe ve İngilizce özet bildiri başlıkları 12 punto yazılmalıdır.
 • Ünvanlarıyla birlikte yazar(lar)ın açık adı küçük harf, soyadı büyük harf olmak üzere ve ortalanmış olarak verilmelidir. (10 punto)
 • Çalıştığı kurum bilgisi dikey verilmeli ve altında iletişim mail adresi 8 punto ve yatay olarak yazılmalıdır. 
 • Özet 200-500 kelime aralığında ve 10 punto olmalıdır. 
 • Özette 3-5 anahtar kelimeye yer verilmelidir. 
 • Bildiri özetleri "Kayıt ve Bildiri Gönderme" bağlantısına tıklayarak sisteme giriş linkinden yüklenmelidir.  
 • Tüm yazılar Times New Roman yazı karakterinde ve tek satır aralık ve iki yana yaslı formatında yazılmalıdır. 
 • Özet metin sonunda bildiri özet kitapçığının ortak formatı gereğince kaynakça kullanılmayacaktır. 
 • Tam metin 
 • Bildirilerin tam metin formatı ise başlık ve kaynakça da dahil olmak üzere tamamı 15 sayfa A4 sayfasını geçmemelidir.
 • Bölüm başlıkları büyük harfle, alt başlıklar küçük harfle, kısa ve koyu olarak yazılmalıdır. Ana bölümler, GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, YORUM / TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER, KAYNAKLAR, biçiminde, birbirini izleyecek şekilde sunulmalıdır.
 • Kaynaklar APA 6 (American Psychological Association, Volume 6) standartlarına uygun olarak verilmelidir.                                 
 • Kaynak gösterme kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.apastyle.org/learn/index.aspx sitesinden edinilebilir.
 • Tam metindeki şekiller ve tablolar metin içerisinde bulunmaları gereken uygun yerlere yerleştirilmiş olmalıdır. Her şeklin bir numarası ve alt yazısı olmalı, kaynak kullanılmış ise parantez içinde şekil altına yazılmalıdır. Şekiller sola yaslı olacak şekilde sağına ve soluna başka bir yazı gelmeksizin yazılmalıdır.
 • Tablo yazısı ve tablo numarası, tablonun üstüne ve sola dayalı olarak verilmeli; içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo başlığındaki her sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır. Tabloların sağına ya da soluna herhangi bir yazı yazılmamalıdır. 
 • Bildiri Özet Şablonu
 • Aşağıda verilen şablona göre özet bildirinizi hazırlayarak kayıt ve bildiri gönderme sayfasından sisteme yükleyiniz. TIKLAYINIZ.
 • Bildiri Tam Metin Şablonu
 • Aşağıda verilen şablona göre tam metninizi kongre bitiminden sonra secondiltercongress@gmail.com adresine gönderiniz. TIKLAYINIZ.