Katılım Ücreti

 

KATILIM ÜCRETİ 

Akademik personel (Arş. Gör., Öğr. Gör., Dr. Öğr. Üy., Doç., Prof) :

Erken ödeme 400 TL

(Bildirinin kabul edildiği tarihten itibaren 30 Haziran 2019 tarihine kadar)

Geç Ödeme   500 TL

(30 Haziran 2019 -30 Temmuz 2019 tarihleri arasında)

Öğretmen, öğrenci, diğer:

Erken ödeme 300 TL 

(Bildirinin kabul edildiği tarihten itibaren 30 Haziran 2019 tarihine kadar)

Geç Ödeme 400 TL

(30 Haziran 2019 -5 Ağustos 2019 tarihleri arasında)

Dinleyici: 

Kongremize dinleyici olarak katılmak isteyenlerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Bu kapsamda ise kongre hizmetleri (gala, öğlen yemekleri vb.) yararlanılamayacak olup kendilerine katılım belgesi düzenlenemeyecektir. 

 

Bildirileri kabul edilerek kendilerine kabul belgesi gönderilen araştırmacılar kabul belgelerinin geldiği tarihten itibaren 30 Haziran 2019 tarihine kadar erken ödeme koşullarında, bu tarihten sonra 5 Ağustos 2019 tarihine kadar ise geç ödeme koşullarında kayıt ücreti ödeyerek kongreye katılabilirler.  

Bildirileri kabul olmasına rağmen katılım ücretinin ödenmemesi durumunda bildiriler özet kitapçığında yayınlanmayacaktır.

Kongre katılım ücreti ödenmesine rağmen kongreye katılım sağlamayanlara katılım ücretinin iadesi yapılamayacaktır.

  

KATILIM KOŞULLARI 

 

 • Kongreye yazar en çok iki (2) bildiri ile katılabilir. 2 bildiri ile kongreye katılacakların sadece bir katılım ücreti ödemesi yeterlidir.2. bildiri için ayrıca ücret talep edilmemektedir. 
 • Araştırmacılar diğer araştırmacılarla yürüttüğü çalışmalarda ortak yazar olabilir.
 • Katılımcılar ulaşım ve konaklama planlamalarını kendileri organize edeceklerdir. Kongre web sayfasında ulaşım ve konaklama kapsamında verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olarak sunulmuştur. 
 • "KATILIM BELGESİ" kongreye kayıt ücreti ödeyen araştırmacılara bildirilerinin sunulması koşuluyla düzenlenecektir. 
 • "KATILIM BELGESİ" kongreye katılım ücreti ödenmiş olsa dahi bildirilerinin sunulmaması durumunda kesinlikle düzenlenemeyecektir. 
 • Ortak bildiri hazırlayan araştırmacılardan kongreye bizzat katılacaklarsa katılım ücreti yatırmaları gerekmektedir. Ancak sunum yapacak katılımcının dışında diğer yazarların katılım belgesi istememeleri ve kongre hizmetlerinden (kongre çantası, öğle ve gala yemekleri, yaka kartı) yararlanmak istememeleri halinde kongreye dinleyici olarak herhangi bir ücret ödemeden dinleyici olarak katılım sağlayabilirler.  
 • Kongremize sunulmak üzere  gönderilen bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilecektir.
 • Bildirilerin kabul edilmesi ile birlikte yazarlara kabul belgesi kişisel mail adreslerine gönderilecektir.  

 KATILIM ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI: 

 • Açıklama: Katılımcının Adı Soyadı / T.C. Nosu belirtilmelidir.
 • Banka Adı : HALKBANK
 • IBAN No: TR44 0001 2009 3000 0009 0065 93
 • Hesap Sahibi : RECEP ÇAVUŞ mutlaka belirtilmelidir.

 

 • KATILIM ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER:  
 • 2 Öğle Yemeği (5 Eylül 219 Perşembe ve 6 Eylül 2019 Cuma)
 • Oturum arası çay ve ikramlar
 • Kongre çantası
 • Yaka kartı
 • Bildiri özet ve tam metin e-kitabı (ISBN)
 • Katılım Belgesi (Kongre katılım ücreti ödeyenlere bildirilerinin sunulması koşuluyla)
 • Gala yemeği 05.09.2019 saat:20:00 (Gala yemeği tek kişiliktir. İhtiyaç halinde secondiltercongress@gmail.com adresinden sekreterya ile iletişime geçilmelidir).