Poster Bildiri Sunum

  1. Kongreye poster bildiri ile katılacak araştırmacılar kayıt ve bildiri gönderme alanından kayıt olarak özetlerini göndermeleri gerekmektedir. 
  2. Poster bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir.
  3. Poster bildiriler  giriş, araştırmanın amacı, bulgular, sonuçlar ve önerileri ile kaynakça bölümlerini içermelidir.
  4. Poster Times New Roman yazı fontu kullanılarak hazırlanmalıdır. Poster metni,  tablo ve çizimler, kolaylıkla okunabilecek şekilde ve 1,5 satır aralığı kullanılarak tasarlanmalıdır.
  5. Posterin asılacağı alan 70 x 90 boyutlarında olduğundan, poster sahipleri bu ölçülere uygun olacak biçimde basımlarını yapacaklardır. 
  6. Poster sahipleri oturum süresince posterlerini ilgi duyan araştırmacılarla paylaşmalıdır.
  7. Sunum sonrasında posterler, poster sahipleri tarafından kaldırılarak teslim alınacaktır.