Özet ve Tam Metin Yazım Kuralları

 • Kongrede sunulacak sözlü ve poster bildiri sunumları, seminer ve atölye çalışmaları Türkçe veya İngilizce olabilir. Hangi dilde bildiri sunulacağı başvuru esnasında tercih edilecektir. 
 • Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak aynı word dosyası içinde olmalıdır.
 • Sözlü bildiri sunum süreleri 15 dakika ile sınırlı olacaktır.
 • Tüm çalışmanın kenar boşlukları 2.5 cm olan A4 kağıda yazılmış, word (.doc) dokümanı olmaldır. 
 • Türkçe ve İngilizce özet bildiri başlıkları 12 punto yazılmalıdır.
 • Yazar(lar)ın açık adı küçük harf, soyadı büyük harf olmak üzere ve ortalanmış olarak verilmelidir. 
 • Yazar(lar)ın unvanıyla birlikte çalıştığı kurum 10 punto, görev yeri ve iletişim adresi 8 punto ile yazılmalıdır. 
 • Özet 300-750 kelime aralığında olmak üzere 10 punto ve 3-5 anahtar kelimeden oluşmalıdır.
 • Özette, çalışma ile ilgili amaç, yöntem, bulgular ve sonuç (tamamlanmış çalışmalar için) yer almalıdır.
 • Bildiri özet ve isteğe bağlı tam metinlerin gönderilmesi "Kayıt ve Bildiri Gönderme" bağlantısından yapılacaktır.
 • Tam metin bildiriler yazım kurallarına uygun olarak düzenlenecektir. 
 • Tüm yazılar Time New Roman yazı karakterinde ve tek satır aralık ve iki yana yaslı formatında yazılmalıdır. 
 • Bildirilerin tam metin formatı ise başlık ve kaynakça da dahil olmak üzere tamamı 15 adet A4 sayfasını geçmemelidir.
 • Bölüm başlıkları büyük harfle, alt başlıklar küçük harfle, kısa ve koyu olarak yazılmalıdır. Ana bölümler, GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, YORUM / TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER, KAYNAKLAR, biçiminde, birbirini izleyecek şekilde numaralandırılmalıdır.
 • Kaynaklar APA 6 (American Psychological Association, Volume 6) standartlarına uygun olarak verilmelidir.                                 
 • Kaynak gösterme kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.apastyle.org/learn/index.aspx sitesinden edinilebilir.
 • Makaledeki şekiller ve tablolar metin içerisinde bulunmaları gereken uygun yerlere yerleştirilmiş olmalıdır. Her şeklin bir numarası ve alt yazısı olmalı, kaynak kullanılmış ise parantez içinde şekil altına yazılmalıdır. Şekiller soldan 3 cm girintili olacak şekilde sağına ve soluna başka bir yazı gelmeksizin uygun yerlere yerleştirilmelidir.
 • Tablo yazısı ve tablo numarası, tablonun üstüne ve sola dayalı olarak verilmeli; içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo başlığındaki her sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır. Tabloların sağına ya da soluna herhangi bir yazı yazılmamalıdır. Tablolarda satır ve sütun başlarındaki kategori adlandırmaları dışında; satır, sütun aralarında çizgi olmamalıdır. 

 Bildiri Özet Şablonu

Aşağıda verilen şablona göre özet bildirinizi hazırlayarak kayıt ve bildiri gönderme sayfasından sisteme yükleyiniz. TIKLAYINIZ.

 Bildiri Tam Metin Şablonu

Aşağıda verilen şablona göre tam metini hazırlayarak kayıt ve bildiri gönderme sayfasından sisteme yükleyiniz. TIKLAYINIZ.