Bildiri Basım Yayımı

Bildiri özet ve isteğe bağlı olarak gönderilen tam metinleri e-kitap (ISBN) olarak yayımlanacaktır. 

 

Ayrıca kongremizde sunulan bildirilerini tam metin olarak düzenleyip makale olarak  yayınlanması istendiğinde, kongremize destek veren aşağıdaki dergilere bilimsel çalışmalar gönderilebilir.

Bu dergilerin birbirinden bağımsız olarak yazım ve yayım koşulları bulunmaktadır. Her dergi kendi yazım kurallarına ve yayın koşullarına göre hazırlanan çalışmalar dergilerin hakem değerlendirme süreçlerinden geçirilecektir. İhtiyaç duyulduğunda dergilere gönderilen makalelerin değerlendirme sürecinde Bilimsel Kurulumuzda yer alan bilim insanları katkı sağlayarak yayın sürecine destek verilecektir.

Adergi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Tıklayınız 

Ekran Alıntısı (1)

 

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (UTEB) Tıklayınız

 Idergi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Tıklayınız

L Dergi (1)

 Language Teaching and Educational Research Dergisi Tıklayınız

Feaad

  Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi Tıklayınız

 Gazii

 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi Tıklayınız

Sas

Journal of Pedagogical Research Tıklayınız.

 Wer

 İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi Tıklayınız

Kara

 Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi Tıklayınız

 

Iejes Üstbanner

International e-journal of Educational Studies (IEJES) Tıklayınız.

 

 Ekran Alıntısı

 

Turkish Journal of Teacher Education (TUJTED) Tıklayınız.